Scurt istoric

Activitatea horticolă organizată și coordonată de către organele locale, a început în Timișoara odată cu înființarea primului Serviciu Horticiol din cadrul Primăriei în anul 1921.
În această perioadă se efectuau servicii horticole pe o suprafață de 26 ha, iar suprafața productivă cuprindea trei sere, în suprafață totală de 162 mp. Suprafața productivă crește an de an, ajungând în anul 1950 la 760 mp. În anul 1950 se crează Serviciul Horticol independent, cu gestiune financiară independentă față de Primăria Timișoara.
Începând cu anul 1973, activitatea secției horticole trece din subordinea Primăriei Timișoara în subordinea Întreprinderii de Gospodărie Comunală a Județului Timiș, funcționând cu două sectoare, unul productiv și unul de prestații în zone verzi. Tot în acest an, pepiniera de producție a materialului dendrologic se mută pe actualul amplasament din strada Matei Milo, pe o suprafață de 25 ha.

După Revoluție, în anul 1990, ia ființă I.C.A.S. Timișoara în cadrul căreia se formează Secția Horticolă prin unificarea celor trei sectoare: două productive și una de prestații horticole în zone verzi.

În anul 1991, I.C.A.S. Timișoara se dezmembrează în șapte Regii Autonome, independente juridic și financiar. Din Secția Horticolă a I.C.A.S. Timișoarase înființează Regia Autonomă de Horticultură Timișoara care funcționează în această formă până în 1997.

De la data de 01.01.1998, Regia Autonomă de Horticultură Timișoara se reorganizează în societate comercială pe acțiuni cu acționar unic Consiliul Local al Municipiului Timișoara. Prin reorganizare Horticultura S.A. preia tot patrimoniul fostei regii.

Conducerea executivă

Ing. Halmăgean Silviu
Director tehnic

Curriculum Vitae

Declarații de avere

Declarații de interese

Ec. Avram Ligia
Director economic

Curriculum Vitae

Declarații de avere

Declarații de interese

Consiliul de administrație

Buna organizare a societății este asigurată de Consiliul de Administrație compus din 7 membrii

Mălăieș Letiția-Alexandra

PREȘEDINTE

Bunget Ovidiu-Constantin

MEMBRU

Dobrescu Dana-Raluca

MEMBRU

Günter Gabriela-Ioana

MEMBRU

Mateuț Ioan-Alexandru

MEMBRU

Nan Ana-Maria

MEMBRU

Neșcu Ioan-Viorel

MEMBRU

Conducerea executivă

Ing. Halmăgean Silviu
Director tehnic

Curriculum Vitae

Declarații de avere

Declarații de interese

Ec. Vancia Mircea
Director general

INTERIMAR

Curriculum Vitae

Declarații de avere

Declarații de interese

Consiliul de administrație

Buna organizare a societății este asigurată de Consiliul de Administrație compus din 7 membrii

Mălăieș Letiția-Alexandra

PREȘEDINTE

Dobrescu Dana-Raluca

MEMBRU

Günter Gabriela-Ioana

MEMBRU

Mateuț Ioan-Alexandru

MEMBRU

Neșcu Ioan-Viorel

MEMBRU

Nan Ana-Maria

MEMBRU

 

Bunget Ovidiu-Constantin

 

MEMBRU

Serviciile noastre

Activitatea principală desfășurată de S.C. Horticultura S.A. este sub codul CAEN 8130 – Activități de întreținere peisagistică, precum și alte activități secundare:

Spații
verzi

Oferim lucrări de proiectare, amenajare și întreținere a spațiilor verzi existente pe domeniul public în zona Centrală a Municipiului Timișoara

Material dendro-floricol

Producem și comercializăm flori de apartament, flori pentru covoare florare, arbuști și arbori ornamentali

Mobilier urban și locuri de joacă

Producem, montam și întreținem echipamentele de joacă și mobilierul urban existent pe domeniul public în zona Centrală a Municipiului Timișoara

Află mai multe

Contactează-ne!

Pentru mai multe informații intră în pagina de contact și hai să ne cunoaștem

CONTACT
CONTACT